Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Waterfox Facebook Glitch

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bruce Wheeler

more options

Hello, while using Waterfox, recently, while on Facebook, the time a post was made on any given page stopped being shown except for the most recent - newest - one. Per the attached screenshots, the newest post shows that it was put up 26 mins before I got the screenshot, the post prior to that one does not show how long it's been since it was made. This is only in Waterfox. Not a problem with Firefox, Chrome or Edge. Waterfox is my browser of choice for all social media, so this is particularly problematic. Thanks for any help in resolving this.

~ Bruce in Hawai'i

Hello, while using ''Waterfox'', recently, while on Facebook, the ''time'' a post was made on any given page stopped being shown except for the most recent - newest - one. Per the attached screenshots, the newest post shows that it was put up 26 mins before I got the screenshot, the post prior to that one does not show how long it's been since it was made. This is '''only in Waterfox'''. Not a problem with Firefox, Chrome or Edge. Waterfox is my browser of choice for all social media, so this is particularly problematic. Thanks for any help in resolving this. ~ Bruce in Hawai'i
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

This place is not Waterfox friendly. ;-)) Go here -->> https://www.reddit.com/r/waterfox/?rdt=39703 Mark this as resolved... jonz4SUSE out.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This place is not Waterfox friendly. ;-)) Go here -->> https://www.reddit.com/r/waterfox/?rdt=39703 Mark this as resolved... jonz4SUSE out.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Thank you jonz4SUSE, much appreciated!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.