Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Firefox ESR notification of infection

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Windows virus protection shows nothing but I keep getting notices int he lower right corner of my screen that say Mozilla Firefox ESR and tell me there is an infection. It tries to take me to a website to scan and then buy McAfee to fix it. If I make sure Firefox is shut down (forced through Task Manager) it seems to go away. It appears that only the Firefox browser may be infected.

My Windows virus protection shows nothing but I keep getting notices int he lower right corner of my screen that say Mozilla Firefox ESR and tell me there is an infection. It tries to take me to a website to scan and then buy McAfee to fix it. If I make sure Firefox is shut down (forced through Task Manager) it seems to go away. It appears that only the Firefox browser may be infected.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try to block notifications and clear the list of websites that can send them. See https://support.mozilla.org/en-US/kb/push-notifications-firefox#w_how-do-i-stop-firefox-asking-me-to-allow-notifications

Hữu ích?

more options

You can check if you have a Push permission for suspect domain(s) like shown at the bottom of the message and revoke this permission. See "How do I revoke Web Push permissions for a specific site?":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.