Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser re-sizing on start up

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firefox2801

more options

When I open the application it loads as a small window that I have to maximize to make it full screen. It never used to do this so I need some help to fix this. I've taken a quick look through settings etc and can't see anything wrong...

When I open the application it loads as a small window that I have to maximize to make it full screen. It never used to do this so I need some help to fix this. I've taken a quick look through settings etc and can't see anything wrong...

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try changing privacy.resistFingerprinting to false in about:config.

Hữu ích?

more options

This option in my config is already set to false. The problem continues. What now?

Hữu ích?

more options

Window sizes should be persisted across Firefox restarts. How are you closing Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.