Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download new version nag

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I have been getting the "new version available, download now nag for over 2 weeks, and I have the latest version. Still get this issue repeatedly every day. Starting to become an every hour nag to update and install latest version of Firefox. Refuse to use Microsoft Edge or Chrome, and will switch off Firefox too if not rectified.

I have been getting the "new version available, download now nag for over 2 weeks, and I have the latest version. Still get this issue repeatedly every day. Starting to become an every hour nag to update and install latest version of Firefox. Refuse to use Microsoft Edge or Chrome, and will switch off Firefox too if not rectified.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you using NordVPN as its "Web Protection" has been reported to cause issues with updating?

Hữu ích?

more options

Note there is also the Firefox 125.0.2 update as of April 22nd. https://www.mozilla.org/firefox/125.0.2/releasenotes/

Hữu ích?

more options

Hi

We believe that NordVPN have fixed their Web Protection feature and you should find that if you turn this back on, the issue is now resolved.

If you find that it is still not working correctly, please let us know and we can try to follow up with NordVPN.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.