Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browzer crash from my website

  • 12 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

bp-a60f9bf1-fe8a-40fd-8a23-3b26e0240418

bp-a60f9bf1-fe8a-40fd-8a23-3b26e0240418

Giải pháp được chọn

MOZ_CRASH Reason: assertion failed: self.fonts.templates.has_font(&shared_font_key)

The crash appears to be related to fonts.

Reset fonts to default by going to Windows Control Panel > Appearance and Personalization > Fonts > Font Settings > Restore default font settings.

Try changing gfx.e10s.font-list.shared and gfx.font-list-omt.enabled to false in about:config then restart the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (12)

more options

Site is???

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Did you try Firefox in Troubleshoot Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104 Works for me. see screenshot What security software are you running? If Windows Pro version, try testing in Windows Sandbox (VM) to see if you have the same issue. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

yes! Troubleshoot mode is NoProbrem!

However, when I opened many pages on other sites, it crashed in the same way. and,katsuichi.co.jp is immediately.

Since I just migrated my PC, I don't have any security software installed, only Windows Defender.

Hữu ích?

more options

sales512 said

yes! Troubleshoot mode is NoProbrem!

Sounds like an add-on is causing the issue. What is your PC? Laptop, Desktop, or DIY? What make and model, if not DIY? If Windows Pro version, try testing in Windows Sandbox (VM) to see if you have the same issue. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

I tried in troubleshoot mode. and that problem didn't happen

I also tried the same in sandbox. I installed Firefox in a sandbox, logged in and synchronized, and tried it, but no problems occurred either.

windows10pro64bit desktop(dell precision3450)

Hữu ích?

more options

If you access the Facebook login page or the login screen for editing our homepage, it will crash immediately.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

MOZ_CRASH Reason: assertion failed: self.fonts.templates.has_font(&shared_font_key)

The crash appears to be related to fonts.

Reset fonts to default by going to Windows Control Panel > Appearance and Personalization > Fonts > Font Settings > Restore default font settings.

Try changing gfx.e10s.font-list.shared and gfx.font-list-omt.enabled to false in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

more options

I solved the problem by doing as instructed. thank you.

Hữu ích?

more options

Sore wa yokatta desu ne!  ;-)) Mark it as resolved and have a nice day.

Hữu ích?

more options

You are fantastic customer support! thank you!

Hữu ích?

more options

Nihon to onajiyōni.  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.