Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't open log in pages

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I just bought a new laptop and downloaded Firefox as I have used it for years. Although I imported my passwords and they are correct it will not log in to sites I need for work. It isn't telling me I have the wrong pw or id, it just does nothing.

I have updated windows, I have uninstalled and reinstalled....I don't know what else to do...any suggestions?

thanks

I just bought a new laptop and downloaded Firefox as I have used it for years. Although I imported my passwords and they are correct it will not log in to sites I need for work. It isn't telling me I have the wrong pw or id, it just does nothing. I have updated windows, I have uninstalled and reinstalled....I don't know what else to do...any suggestions? thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the sites.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.