Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://www.google.com/?gws_rd=ssl

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Automatic redirecting Firefox redirects to "https://www.google.com/?gws_rd=ssl" every time I am trying to open any page on a website. The page disappears after a second or two. I can open it with old version of Google Chrome or new Opera but not in Firefox. I have been visiting this website for years and now I can't. It happens in any version of Firefox I have installed.

Automatic redirecting Firefox redirects to "https://www.google.com/?gws_rd=ssl" every time I am trying to open any page on a website. The page disappears after a second or two. I can open it with old version of Google Chrome or new Opera but not in Firefox. I have been visiting this website for years and now I can't. It happens in any version of Firefox I have installed.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

You can check the connection settings and check for possible issues with a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.