Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't see payment methods or credit card info in settings, there's no option for it

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi JIg Nom

more options

The option of payment method or credit card doesn't show up when I go to privacy and security

Please help

The option of payment method or credit card doesn't show up when I go to privacy and security Please help

Giải pháp được chọn

You can try force-enabling it by adding NZ to extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries in about:config then restarting the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Your country? The credit card autofill feature is available to users in Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Poland, Spain, the U.K. and the U.S.

Hữu ích?

more options

Thanks for replying. NZ here. So do you know if Firefox saves it despite not allowing me to see it?

Hữu ích?

more options

Unlikely. It would show you some request to save it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can try force-enabling it by adding NZ to extensions.formautofill.creditCards.supportedCountries in about:config then restarting the browser.

Hữu ích?

more options

zeroknight this solved it, thanks

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.