Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

two-factor support incorrect two-step authorization code from Googel auth error

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ady

more options

I can't set up two-factor authorization I get the error stated in the Subject line. Any help would be greatly appreciated

I can't set up two-factor authorization I get the error stated in the Subject line. Any help would be greatly appreciated
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Two-Factor authentication (2FA) works with a 6-digit time-based code (TOTP:Time-based One-Time Password) that is valid only for thirty seconds, so make sure that time and timezone are correct on all devices especially on the mobile device with the Authenticator App that generates the TOTP code. More info:

Hữu ích?

more options

I have the same problem, 2FA code from google authentication is invalid. i've delete 2FA and sync the timezone and re-add the 2FA. now its work properly.

cor-el said

Two-Factor authentication (2FA) works with a 6-digit time-based code (TOTP:Time-based One-Time Password) that is valid only for thirty seconds, so make sure that time and timezone are correct on all devices especially on the mobile device with the Authenticator App that generates the TOTP code. More info:

Được chỉnh sửa bởi Ady vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.