Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox browser stopped loading websites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

My firefox browser stopped working today. It will not load any website. It just sits there and the dot just goes back and forth. It worked fine yesterday. 3-2-2024. My email is randrcv@sti.net.

Thanks

Rick

My firefox browser stopped working today. It will not load any website. It just sits there and the dot just goes back and forth. It worked fine yesterday. 3-2-2024. My email is randrcv@sti.net. Thanks Rick

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.