Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

create a new tab

  • 9 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 2655947662

more options

I have updated to the latest version of Firefox browser this time. Whenever I create a new tab, the page will prompt me with a failure to load content and hope me to try refreshing to resolve it, but it does not work

I have updated to the latest version of Firefox browser this time. Whenever I create a new tab, the page will prompt me with a failure to load content and hope me to try refreshing to resolve it, but it does not work
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Is that supposed to be the built-in Firefox Home page or a website?

Hữu ích?

more options

the former

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer

Is that supposed to be the built-in Firefox Home page or a website?

the former

Hữu ích?

more options

I found a related bug report for

https://newtab.firefoxchina.cn/newtab/as/activity-stream.html

at https://github.com/webcompat/web-bugs/issues/132804 or https://webcompat.com/issues/132804

That new tab page doesn't load for me here in California, so I can't test much.

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer

I found a related bug report for https://newtab.firefoxchina.cn/newtab/as/activity-stream.html at https://github.com/webcompat/web-bugs/issues/132804 or https://webcompat.com/issues/132804 That new tab page doesn't load for me here in California, so I can't test much.

ok,thank u very much Mr.jscher,i will test soon,thank u for your help!

Hữu ích?

more options

Looks like bug 1878281. It should be fixed in the next dot release.

Hữu ích?

more options

TyDraniu

Looks like bug 1878281. It should be fixed in the next dot release.

Thanks!(: but do you know when the next version update will be?

Hữu ích?

more options

The 123.0.1 dot release is scheduled for this Tuesday (March 5).

Hữu ích?

more options

cor-el

The 123.0.1 dot release is scheduled for this Tuesday (March 5).

Got it,thank u

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.