Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete the automatic list that shows when I type a letter in the URL line please?

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bonnie2

more options

Hello,

When I type a letter in the URL space, there is a drop down selection of previous sites I have used. Some contain names of people I have searched and I don't want any embarrassment if said persons happen to use my PC. Is it possible to delete the list, or, perhaps better, delete the ones with names?

I'm using Windows 10 with FF x64.

Thanks.

Hello, When I type a letter in the URL space, there is a drop down selection of previous sites I have used. Some contain names of people I have searched and I don't want any embarrassment if said persons happen to use my PC. Is it possible to delete the list, or, perhaps better, delete the ones with names? I'm using Windows 10 with FF x64. Thanks.

Giải pháp được chọn

Hi Bonnie, Firefox has different kinds of entries in the drop down.

If you are seeing query terms with a little clock icon, those are "search history" entries. To delete an individual search history entry, press the down arrow key on the keyboard until it is highlighted, then hold down the Shift key and press the Delete key.

If you are seeing search results from your browsing history -- these usually have a title and the search site icon -- the method to delete them is the same, but you also can clean them through history if it would be more practical.

Was it one of those?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Bonnie, Firefox has different kinds of entries in the drop down.

If you are seeing query terms with a little clock icon, those are "search history" entries. To delete an individual search history entry, press the down arrow key on the keyboard until it is highlighted, then hold down the Shift key and press the Delete key.

If you are seeing search results from your browsing history -- these usually have a title and the search site icon -- the method to delete them is the same, but you also can clean them through history if it would be more practical.

Was it one of those?

Hữu ích?

more options

Thanks SO much!!!

Hữu ích?

more options

Hello again,

I think I have deleted the one I mentioned but there's another with a "globe" icon. When I delete this one, it comes back. How do I "clean them through history" please?

Hữu ích?

more options

Hi Bonnie, the globe icon will appear for history entries, and possibly for bookmarks. To remove an individual history entry, you can use the same arrow/Shift+Delete method. For bulk cleaning, you can call up the Library window using "Show All History" or Ctrl+Shift+H.

Hữu ích?

more options

Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.