Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is taking forever to load website

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cigarcia2012

more options

We have seen slow performance on Firefox. This happens with multiple sites. We tried creating a new profile yet the issue continues.

We have seen slow performance on Firefox. This happens with multiple sites. We tried creating a new profile yet the issue continues.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

You can Boot the computer in Windows Safe mode with network support to see if that has effect in case security software is causing problems.

Hữu ích?

more options

Can you show examples of the issue? Here is the add-on I use to see load times. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/load-time/ WiFi or LAN? What OS? What version of Firefox? What security software are you running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

WiFi or LAN? Both What OS? Win 22H2 (OS Build 19045.4046) What version of Firefox? 123.0 (64-bit What security software are you running? McAfee DLP and Crowdstrike. We have uninstalled the agents yet the issue continues. In the attached picture I did a web search to irs.gov. Other sites take longer. Yet if I use chrome or edge I am not seeing the same issue

Hữu ích?

more options

Crowdstrike... is this work or personal computer?

Hữu ích?

more options

Window home or pro? If you're running Windows Pro version, I would test in the Sandbox to confirm. https://www.howtogeek.com/399290/how-to-use-windows-10s-new-sandbox-to-safely-test-apps/

Hữu ích?

more options

Work Computer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.