Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All add-ons have been disabled by safe mode.

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I received the message that all my add-ons have been disabled. How can I get them working again?

I deleted and re-downloaded firefox

I received the message that all my add-ons have been disabled. How can I get them working again? I deleted and re-downloaded firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

They are disabled because you appear to be running Firefox in Troubleshoot Mode. Can't you start Firefox normally?

Make sure you do not hold down the Options key while starting Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.