Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I play a YouTube video on a web page, the playback box has a big white colour.

  • 8 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 107 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'm not very good at English, so I use a translator. After updating to the latest version of Firefox, the problem I'm having is that when I play a YouTube video on the web side, the playback box will have a large white colour, as shown in the red box below. I would like to know what is causing this, my current version is 123.0

I'm not very good at English, so I use a translator. After updating to the latest version of Firefox, the problem I'm having is that when I play a YouTube video on the web side, the playback box will have a large white colour, as shown in the red box below. I would like to know what is causing this, my current version is 123.0
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Try updating the uBlock Origin filter lists. If it still happens, try clicking the "Reset to default settings" button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Did you try Firefox in Safe Mode?

I don't have that issue. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=gHfe1xTpomE

Hữu ích?

more options

I have the same issue. After i check the youtube extension. I see there is problem on ublock origin extension, after i disabled it. It running well

Được chỉnh sửa bởi takeruantonius27 vào

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Did you try Firefox in Safe Mode? I don't have that issue. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=gHfe1xTpomE

After checking the extension too, i see the problem is on extension ublock origin. After i disable it, it running well

Hữu ích?

more options

jonzn4SUSE said

Did you try Firefox in Safe Mode? I don't have that issue. see screenshot https://www.youtube.com/watch?v=gHfe1xTpomE

after checking the extension, i see there is problem on ublock origin extension. After i disabled it, it running well

Hữu ích?

more options

takeruantonius27

I have the same issue. After i check the youtube extension. I see there is problem on ublock origin extension, after i disabled it. It running well

You're right, YouTube displays fine after disabling the uBlock Origin extension. But then there are adverts. Do you have another way to get the video to display properly without keeping the adverts? Because the display was normal before I updated to the latest version.

Hữu ích?

more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Try updating the uBlock Origin filter lists. If it still happens, try clicking the "Reset to default settings" button.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.