Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is AI safe to use with Mozilla?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Is AI safe to use with Mozilla? Regards -mark (mdc)

Is AI safe to use with Mozilla? Regards -mark (mdc)

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What do you mean by that?

Hữu ích?

more options

Does moz:lla provide the same protection [it] claims to use/have when browsing - if I'm using ChatGPT or any other AI ? Can AI web sites be used as a backdoor to access your privacy? "Firefox focuses on user privacy, with built-in features that protect it by default.Jan 18, 2024".

Hữu ích?

more options

Yes, it is safer than any other browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.