Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Firefox info after upgrading O/S on MacBook. & Can't find Moxilla account password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Balázs Meskó

more options

Upgraded my Monterey O/s on Macbook. Lost all my history and passwords. Cannot find original password for account or retrieve my previous Firefox settings. help

Upgraded my Monterey O/s on Macbook. Lost all my history and passwords. Cannot find original password for account or retrieve my previous Firefox settings. help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your Firefox account password is used for the encryption keys of your data, so unfortunately if you can't find your password, nobody can help you retrieve your data, even if they wanted to. You can reset the password of your Firefox account, but that permanently destroys all of your saved data. Do you have your recovery codes by any chance?

Được chỉnh sửa bởi Balázs Meskó vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.