Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon UK keeps appearing and disappearing as a search option

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Yesterday, Amazon disappeared from the Firefox search drop down menu and it had disappeared as an option from the list of possible search tools. Later on in the day, it reappeared. This morning it had disappeared. Amazon is still there, but Firefox seems disinclined to admit that. How can Firefox make Amazon stick?

Yesterday, Amazon disappeared from the Firefox search drop down menu and it had disappeared as an option from the list of possible search tools. Later on in the day, it reappeared. This morning it had disappeared. Amazon is still there, but Firefox seems disinclined to admit that. How can Firefox make Amazon stick?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

AFAIK Amazon is being removed from search for some regions. Please read My default search engine changed after updating Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.