Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opening two windows at startup

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox is now opening two windows at startup: one that has my previous session (which I always prefer) and one window with one blank tab. It used to open only the saved session. What can I do do change this. Thank you. (I have Firefox 122 version)

Firefox is now opening two windows at startup: one that has my previous session (which I always prefer) and one window with one blank tab. It used to open only the saved session. What can I do do change this. Thank you. (I have Firefox 122 version)

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

You can check for problems with the sessionstore.jsonlz4 file in the Firefox profile folder that stores session data.

  • rename/remove sessionstore.jsonlz4

You may also have to rename the sessionstore-backups folder.

When sessionstore.jsonlz4 is deleted you lose pinned-tabs and open tabs and you will have to recreate them, so if necessary make a note or bookmark them. sessionstore.jsonlz4 is only present in the Firefox profile folder when Firefox is closed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.