Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloads

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Files will not download. The file is a rfa(revit) file. This is my second day using this web browser..

I have checked setting, to which I switched around to try and troubleshoot. This did not work. I ended up downloading another browser and the file downloaded no issue. Why is this happening? Ant help is greatly appreciated!

Files will not download. The file is a rfa(revit) file. This is my second day using this web browser.. I have checked setting, to which I switched around to try and troubleshoot. This did not work. I ended up downloading another browser and the file downloaded no issue. Why is this happening? Ant help is greatly appreciated!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Okay well I figured it out myself. If anyone needs help, Refer to this YouTube short I made . https://www.youtube.com/shorts/O7jwimSCTr8

Hữu ích?

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I found sample files from here. https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ENU/?guid=GUID-7B9C7A69-1083-406D-A01F-53D405C167F3

I see the issue in Firefox, but it works in KDE browser. see screenshots Right click and Save Link As works, but someone closer to Dev will have to chime in on this one.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Just saw your video. If no more questions, mark it as resolved and have a nice day.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.