Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google tranlator annoying widget

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

For some reason every single website is automaticlly translated and i cant disable it. This is extremlly annoying and i dont see any options for it.

For some reason every single website is automaticlly translated and i cant disable it. This is extremlly annoying and i dont see any options for it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It's a new Google search feature, you can remove it by installing the No Google Search Translation extension.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

It's a new Google search feature, you can remove it by installing the No Google Search Translation extension.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.