Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do you get rid of the "insecure" notice when logging into a website?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

yea question says it all. I know where i am going and what is and is not secure for me, that pop up is annoying. Seriously annoying, so annoying if I can't get rid of it, I'll stop using firefox completely.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What the site so they can see what it says if it really is a site issue or not?

more options
more options

In a private message, McCoy said

Maybe change the values of these prefs on the   "about:config"   page to   "false" :

"security.insecure_field_warning.contextual.enabled "

"security.insecure_password.ui.enabled"