Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spotify Web Player -- 2 second delay after skipping audio, doesn't happen on Chrome

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

On spotify web player in firefox there is a delay after skipping 15 seconds forward or backward in audio. Only on bluetooth speakers. But doesn't happen on Chrome. Anyone got a fix or can help?

On spotify web player in firefox there is a delay after skipping 15 seconds forward or backward in audio. Only on bluetooth speakers. But doesn't happen on Chrome. Anyone got a fix or can help?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Yes, it still happens in troubleshoot mode.

Hữu ích?

more options

Also I've noticed that sometimes the first time after starting the browser it will have no delay, and then any subsequent attempts after that there will be a 2 second delay after skipping audio before the audio picks up again. EDIT: Now I can't even get it with no delay the first time, I've tried seemingly everything in settings.

Được chỉnh sửa bởi Austin vào

Hữu ích?

more options

I noticed that clearing the cache temporarily fixes it, but after shutting the soundbar off and then on again, the delay re-appears. But each time I clear the cache the delay goes away. Maybe I just play around with the settings to never let it cache data for Spotify and let LastPass auto login for me each time. I will see if that works and let you know. EDIT: blocking cookies completely disabled the website functionality. So that won't work. EDIT 2: Now it seems clearing the cookies does not even work all the time. Back to square 1.

Được chỉnh sửa bởi Austin vào

Hữu ích?

more options

Austin said

after shutting the soundbar off and then on again

Does it still happen with basic wired headphones?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.