Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where do i find a screenshot i took

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

where do i find a screenshot i took

where do i find a screenshot i took

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Check your default Downloads folder. Alternatively you can copy the image on to the clipboard and paste it somewhere.

more options

Note that this is about the download folder as set in "Settings -> General -> Downloads". This download folder is even used when you have selected the 'ask' choice and shows grayed in this case, yo need to disable the 'ask' setting to be able to change this folder.