Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 120.0 updates every time I open the app

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Nor Skosh

more options

Every time I open Firefox, it asks to update. This started two or three days ago, and it's getting annoying. Am I the only one this is happening to? Do I need to remove it and start over?

Every time I open Firefox, it asks to update. This started two or three days ago, and it's getting annoying. Am I the only one this is happening to? Do I need to remove it and start over?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It looks like something goes wrong with dating to 120.0.1. Current is 120.0.1, released November 30.

You can find the full installer of the current Firefox release (120.0.1) in all languages and all operating systems here:

Hữu ích?

more options

do I need to uninstall and reinstall? I don't want to lose my saved passwords and such.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.