Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab history reinstall after crash. Where is the history stored?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello, Firefox somehow crashed. Opening did not reinstall the tabs. This has happened couple of times in the past 10+ years and I was able to recall from History to reinstall the Tabs. Now I don't see that function in the Menu. Please help. I know there is a time limit to re-install them.

Hello, Firefox somehow crashed. Opening did not reinstall the tabs. This has happened couple of times in the past 10+ years and I was able to recall from History to reinstall the Tabs. Now I don't see that function in the Menu. Please help. I know there is a time limit to re-install them.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.