Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why I cannot type the search content any longer into the G search bar in middle page?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

What has happened to typing and viewing the content of the search INSIDE the Google search box? Why this does not work now and the search moves to the address bar where it is tight and one cannot see all content of the search? Why have you done this? How can I bring it back please? I hate is as is now.

What has happened to typing and viewing the content of the search INSIDE the Google search box? Why this does not work now and the search moves to the address bar where it is tight and one cannot see all content of the search? Why have you done this? How can I bring it back please? I hate is as is now.

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar, accept the risk, search for handoff and change the following preference to false. browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar, accept the risk, search for handoff and change the following preference to false. browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

more options

Thank you very much Terry! Following my posting - I should had done this prior - I came across older similar questions referring to older versions i.e 105, 106. I am curious, would you know why this functionality is still not standard. Thanks again!

Hữu ích?

more options

No. What's more, I gather it may soon be impossible to change it to what you and others want.

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

more options

Mozilla has decided to gather some telemetry about the use of this handoffToAwesomebar pref as it is widely spread on internet, this will run from 122 to 128 (This collection will expire in 128).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.