Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox won't shut down correctly

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am using Windows 7 and Firefox 115.5. When I close Firefox, it stalls and after a minute I get an error message saying Windows Explorer is hung up. Then if I can get an option to close the program. I have tried many ways to exit Firefox but nothing helps this. Thanks.

I am using Windows 7 and Firefox 115.5. When I close Firefox, it stalls and after a minute I get an error message saying Windows Explorer is hung up. Then if I can get an option to close the program. I have tried many ways to exit Firefox but nothing helps this. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Open Firefox in Safe Mode and then try closing again to see if you have the same issue. https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#w_how-to-start-firefox-in-4troubleshoot-modesf5safe-modesf

What security software are you running?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.