Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Manage extensions

more options

I have attempted to follow published instructions on how to manage extensions but the steps described are completely wrong. When I click the extensions icon, it opens the add-ons tab (does not present a list of extensions). There is no "gear" next to any of my extensions; just the on/off button and the .... button.

How can I force an extension to show on the toolbar?

Firefox is up to date (version 120.0).

I have attempted to follow published instructions on how to manage extensions but the steps described are completely wrong. When I click the extensions icon, it opens the add-ons tab (does not present a list of extensions). There is no "gear" next to any of my extensions; just the on/off button and the .... button. How can I force an extension to show on the toolbar? Firefox is up to date (version 120.0).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It sounds like your extensions may not have been enabled to run in the window you were viewing. If it was a private window, then the extensions need individual permission to run in private windows. See: Extensions in Private Browsing.

If that's not it, hmm, maybe those particular extensions do not have a toolbar button? Other methods that extensions integrate are menu items, for example, when you right-click specific types of content, or an address bar icon (near the bookmark star icon).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.