Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to avoid URL & stuff from printing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 71 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sylverblack

more options

I want to print a page. But without the header and footer stuff (because it is ugly and I don't want others to see the information). There are a lot of old pages here and on other places about how to do this. They are unfortunately all deprecated. What is the way to do this as of 2023? OS is Windows, btw.

I want to print a page. But without the header and footer stuff (because it is ugly and I don't want others to see the information). There are a lot of old pages here and on other places about how to do this. They are unfortunately all deprecated. What is the way to do this as of 2023? OS is Windows, btw.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Untick "Print headers and footers" under "More settings".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

It's in the More settings section.

Everything is explained on this page: How to print web pages in Firefox

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Untick "Print headers and footers" under "More settings".

Hữu ích?

more options

Oh, I didn't see the dropdown arrow. I'm stupid.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.