Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Check

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Developers, please help! Why is the site not fully loaded https://uzum.uz

Developers, please help! Why is the site not fully loaded https://uzum.uz
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hữu ích?

more options

Please show a screenshot!

Hữu ích?

more options

zeroknight сказал(а)

It loads for me. Try clearing site cookies and disabling your extensions.

Please show a screenshot!

Hữu ích?

more options

Try to change the width/height of the Firefox window to force a redraw like worked in this thread.

Hữu ích?

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.