Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some site data, including cookie(s) addon.mozilla.org

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I opened Firefox, the message below popped up for a few seconds, then disappeared: CAD 3.8.2 - Some site data, including 1 Cookie(s), removed from 1 domains(s), including addons.mozilla.org...

Can anyone explain this, and should I be worried (CAD is a Python term used in uploading code). Thank you.

helenws

When I opened Firefox, the message below popped up for a few seconds, then disappeared: CAD 3.8.2 - Some site data, including 1 Cookie(s), removed from 1 domains(s), including addons.mozilla.org... Can anyone explain this, and should I be worried (CAD is a Python term used in uploading code). Thank you. helenws
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"CAD" in this case refers to your Cookie AutoDelete extension. It is normal behavior for this extension to produce notifications.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.