Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Show all tabs button

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I remove the show all tabs arrow? Also start adding an easy way to remove any changes you make in new updates. They are more annoying then helpful for quite some time already. Why would I need such feature when I use up to 5 tabs?

How can I remove the show all tabs arrow? Also start adding an easy way to remove any changes you make in new updates. They are more annoying then helpful for quite some time already. Why would I need such feature when I use up to 5 tabs?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Enter about:config in the address bar and set browser.tabs.tabmanager.enabled to false, then restart the browser.

more options

Note that if the pref is set to true, the list includes pinned tabs. You can also close tabs via the drop-down list in current releases and perform other action via the right-click context menu.

more options

You can also right-click the arrow and select Remove from Toolbar.

more options

For me, Remove from Toolbar is grayed, you can only drag this button around on the Tab bar like to the left end.