Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not happy with the latest update 115.3.1

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wayne Mery

more options

This last update is not good for me at all. Completely destroyed my productivity. How can this be rolled back to the one before this 115.3.1

This last update is not good for me at all. Completely destroyed my productivity. How can this be rolled back to the one before this 115.3.1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox 116 requires Windows 10 as the minimum and users on Windows 7 and 8 and 8.1 have been moved to Firefox 115 ESR.

more options

I suspect the reporter is commenting about Thunderbird, as they posted in https://support.mozilla.org/en-US/questions/1426218.