Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

new American Express account with ebay

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lee.m.zucker

more options

closed old ebay account due to American Express hack. Need new Amex card number recorded

closed old ebay account due to American Express hack. Need new Amex card number recorded

Giải pháp được chọn

Please tell me how to do this.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

done or not done?

Hữu ích?

more options

no it did not.

Hữu ích?

more options

How do I get a new ebay account?

Hữu ích?

more options

No, it did not.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Please tell me how to do this.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.