Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After closing a tab, go to the last active tab, or the tab to the left

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I use this addon

Select After Closing Current

But apparently I'm not using it correctly.

When I close a tab, it defaults to the tab on the right, which, to me, IMO, is counter intuitive.

And just as bad, when I restart the browser, it opens to the tab on the right much of the time, instead of the current active tab.

Is there something I can do can do about this?

I use this addon [https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/select-after-closing-current/?utm_content=addons-manager-reviews-link&utm_medium=firefox-browser&utm_source=firefox-browser Select After Closing Current] But apparently I'm not using it correctly. When I close a tab, it defaults to the tab on the right, which, to me, IMO, is counter intuitive. And just as bad, when I restart the browser, it opens to the tab on the right much of the time, instead of the current active tab. Is there something I can do can do about this?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Does anyone have any kind of advice about Firefox automatic tab selection?

Hữu ích?

more options

What does your config look like? Check out my screenie

Hữu ích?

more options

JohnQ Public said

What does your config look like? Check out my screenie
Frankly, whatever I tried, it was just guessing. To me, those settings options seem so ambiguous. I'm trying your settings.


Do you know why our interfaces are a bit different?

Được chỉnh sửa bởi noel_envode vào

Hữu ích?

more options

.....

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.