Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

after upgrade restore tabs at startup does not work, cant set control its dimmed

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I upgraded from 67(?) to 115.2.1esr 32 bit and all the tabs were lost after the restart, ok, i understaqnd that. But when i went into settings the "Open previous windows and tabs" is dimmed and cant be set on

really like this ability but cant set the faint option, Watch do I need to do? FF has been my only browser for 18 or so years - please help

I upgraded from 67(?) to 115.2.1esr 32 bit and all the tabs were lost after the restart, ok, i understaqnd that. But when i went into settings the "Open previous windows and tabs" is dimmed and cant be set on really like this ability but cant set the faint option, Watch do I need to do? FF has been my only browser for 18 or so years - please help
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Change your History settings to "Remember history".