Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Loosing Cookies

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IanM

more options

Wih reference to the enclosed image,how can 'un-check' the relevant checkbox?

Wih reference to the enclosed image,how can 'un-check' the relevant checkbox?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Disable private browsing mode aka "Never Remember History". Instead "Use custom settings for history" and untick "Remember browsing and download history".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Disable private browsing mode aka "Never Remember History". Instead "Use custom settings for history" and untick "Remember browsing and download history".

Hữu ích?

more options

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.