Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Relocating my bookmarks.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

My computer crashed and it was wiped. Is there any way to recover my bookmarks in FireFox?

My computer crashed and it was wiped. Is there any way to recover my bookmarks in FireFox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If there was no sync or folder backup there nothing that can be done as there is nothing to restore or recover.