Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Login To Google Popup

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi all. Some websites creates a little popup window in the top right corner of my browser "Log into your Google account" and I cannot figure how to make this PERMANENTLY stop doing it. I just click the "X" to avoid doing so, but I wish to have this stop happening before uninstalling my Firefox browser completely. I'm here only because I have lost patience with that feature and lost patience trying to figure out how to stop it. Please, help, anyone. Thank you.

(image attached)

Hi all. Some websites creates a little popup window in the top right corner of my browser "Log into your Google account" and I cannot figure how to make this PERMANENTLY stop doing it. I just click the "X" to avoid doing so, but I wish to have this stop happening before uninstalling my Firefox browser completely. I'm here only because I have lost patience with that feature and lost patience trying to figure out how to stop it. Please, help, anyone. Thank you. (image attached)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Install uBlock Origin and enable all the Annoyances filters.

Hữu ích?

more options

Thank you, I have that already installed and the popup still occurs.

Hữu ích?

more options

Did you enable all the Annoyances filters (see screenshot)?

Hữu ích?

more options

If that doesn't work, try adding this to My Filters in uBO. accounts.google.com/gsi/*$xhr,script,3p

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.