Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WhatsApp Web problem with URL copy-paste

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi,

I'm using WhatsApp Web on the FireFox browser, I can't paste a website URL into the message line.

I can paste anything else - text, images,...

I do not encounter this issue while using WhatsApp Web on Google Chrome.

This is a new issue, I've been working like this for years and it srarted a couple of days ago. I cleared my cache, restarted the laptop and turned off add-ins.

Any ideas? Thanks, Gaby

Hi, I'm using WhatsApp Web on the FireFox browser, I can't paste a website URL into the message line. I can paste anything else - text, images,... I do not encounter this issue while using WhatsApp Web on Google Chrome. This is a new issue, I've been working like this for years and it srarted a couple of days ago. I cleared my cache, restarted the laptop and turned off add-ins. Any ideas? Thanks, Gaby

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've found out it's a known issue. Please ignore :)

Hữu ích?

more options

Apparently it's being fixed by WA today.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.