Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

deficult to use my mail acount [email]@yahoo.com

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

my mail is [email]@yahoo.com I need to inter used P.W you informed me that old P.W what to do I don't know

my mail is [email]@yahoo.com I need to inter used P.W you informed me that old P.W what to do I don't know

Được chỉnh sửa bởi Andrew vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox accounts user's email as login and for password reset. If you can't get to your yahoo email account that is up to yahoo support to fix that issue.