Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dragon web extension

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mycosystems

more options

I use Dragon talk to text because I am unable to type. I need to install the Web extension and for some reason I have not been able to do it for several weeks now. it tells me it is blocked but I need it. Please help. Thank you.

I use Dragon talk to text because I am unable to type. I need to install the Web extension and for some reason I have not been able to do it for several weeks now. it tells me it is blocked but I need it. Please help. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See this thread:

more options

cor-el said

See this thread:

Just sick

more options