On Tuesday November 28th from 9:00AM PT - 12PM PT (5:00PM UTC - 8PM UTC), we will be performing system maintenance on support.mozilla.org. During the maintenance period, users will not be able to sign in to the website, and all users signed in at the start of the maintenance period will be signed out.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dragon web extension

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mycosystems

more options

I use Dragon talk to text because I am unable to type. I need to install the Web extension and for some reason I have not been able to do it for several weeks now. it tells me it is blocked but I need it. Please help. Thank you.

I use Dragon talk to text because I am unable to type. I need to install the Web extension and for some reason I have not been able to do it for several weeks now. it tells me it is blocked but I need it. Please help. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

See this thread:

Hữu ích?

more options

cor-el said

See this thread:

Just sick

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.