Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scaling in printing does not work ! No size change.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Scaling in printing does not work ! Size doesn't change.

Scaling in printing does not work ! Size doesn't change.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When are you doing the scaling at in this process? Firefox print options is given by the Printer driver software to give its' print options.