Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bookmarks

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox updated yesterday and now any tabs i save to be bookmarked end up on the menu bar and are not in the bookmarks sidebar with my previous bookmarks.

Firefox updated yesterday and now any tabs i save to be bookmarked end up on the menu bar and are not in the bookmarks sidebar with my previous bookmarks.

Giải pháp được chọn

Firefox has three top-level categories for bookmarks, all of which should be available in the sidebar: Toolbar, Menu, Other. You may be able to drag bookmarks between categories/folders in the sidebar, or you can use the Library window (Ctrl+Shift+O as in Organizer).

Normally Firefox will save new bookmarks in the last location where you saved a bookmark, so probably that changed and you need to change it back to your preferred category. To try to do that:

While viewing a page you bookmarked, click the gray star icon in the address bar to drop down the edit panel. Here you can change the category/folder where the bookmark is saved AND you can check the box at the bottom of the panel so that you always get this panel every time you save a new bookmark (to control what category/folder is used during the initial save).

Does that work?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox has three top-level categories for bookmarks, all of which should be available in the sidebar: Toolbar, Menu, Other. You may be able to drag bookmarks between categories/folders in the sidebar, or you can use the Library window (Ctrl+Shift+O as in Organizer).

Normally Firefox will save new bookmarks in the last location where you saved a bookmark, so probably that changed and you need to change it back to your preferred category. To try to do that:

While viewing a page you bookmarked, click the gray star icon in the address bar to drop down the edit panel. Here you can change the category/folder where the bookmark is saved AND you can check the box at the bottom of the panel so that you always get this panel every time you save a new bookmark (to control what category/folder is used during the initial save).

Does that work?

Hữu ích?

more options

The "Edit This Bookmark" dialog that opens if you click the highlighted star has a checkbox with "Show editor when saving" (shortcut key in the dialog is Alt+S). This item is at the bottom just above "Remove Bookmark" and "Done". You can click the highlighted star a second time to open the "Edit This Bookmark" dialog.

See "How do I change the name or location of a bookmark?"

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.