Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing computers

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have just got a new laptop which I am setting up. I want to sync Firefox accounts. The main email for Firefox was deleted by BT when I moved to BT residential from Business (I had no choice) I have ended up with a new account because of this and can't sync my computers as the older one has the old non existent email and the new one has the new email! Any suggestions?

I have just got a new laptop which I am setting up. I want to sync Firefox accounts. The main email for Firefox was deleted by BT when I moved to BT residential from Business (I had no choice) I have ended up with a new account because of this and can't sync my computers as the older one has the old non existent email and the new one has the new email! Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you connect the old device to the new Sync account ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.