Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can you set 'past year' as the default?

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi gramebeee

more options

can you set 'past year' as the def

can you set 'past year' as the def

Giải pháp được chọn

thanks cor-el i refuse to use google so the above solution was not applicable... but it did reveal that the solution is to be found in the search engine... not Firefox...

  ...so i am going to check out duckduckgo search engine's blog site:

https://spreadprivacy.com/duckduckgo-search-improvements/

...and finally ... thank you cor-el and Erik etc for caring.

i'm marking it solved (:BSent with Proton Mail secure email.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hey gramebeee, could you give me more information so we can help you?

Hữu ích?

more options

Thanks for the quick response Erik,

     ...more details:

Computer: Acer Swift 3 Processor: AMD Ryzen 7 4700 RAM: 8Gb

OS: Kubuntu 22.04

Firefox: Recent or current (SNAP install in the last month).

Is that the information you need?

What i seek is to set the search time default (see attached pic) to 'Past Year' as 98% of my searches require this and resetting this every search seems unnecessary...

Thanks gain Graham B

Hữu ích?

more options

You can add &tbs=qdr:y to the search URL.

Possible URL for a keyword search:

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

thanks cor-el i refuse to use google so the above solution was not applicable... but it did reveal that the solution is to be found in the search engine... not Firefox...

  ...so i am going to check out duckduckgo search engine's blog site:

https://spreadprivacy.com/duckduckgo-search-improvements/

...and finally ... thank you cor-el and Erik etc for caring.

i'm marking it solved (:BSent with Proton Mail secure email.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.