Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access a particular website. I think it cached "Server Not Found" but clearing cache didn't help

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jodes81

more options

Hi,

I just created a website, but it's not working in Firefox. It works in Chrome and Opera. I get "Server Not Found".

I tried going to settings and clearing cache, that didn't work. I tried pressing shift while hitting reload, that didn't work. I also tried pressing Ctrl+shift+R and that didnt work.

Please advise!

Hi, I just created a website, but it's not working in Firefox. It works in Chrome and Opera. I get "Server Not Found". I tried going to settings and clearing cache, that didn't work. I tried pressing shift while hitting reload, that didn't work. I also tried pressing Ctrl+shift+R and that didnt work. Please advise!

Giải pháp được chọn

OK, problem now solved. It just resolved itself some how.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

OK, problem now solved. It just resolved itself some how.