Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copy Firefox bookmarks folder with subfolders from a backup file to my current bookmarks

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi all,

I basically have the same question as this one, but I don't understand the chosen solution: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1257189

When I installed FF on this laptop, I imported successfully my bookmarks, but for some reason for one particular (large) folder, its bookmarks "Description" field was not imported.

I have both the HTML and the json backup bookmarks files. With the HTML file I can copy and paste individual bookmarks and descriptions, but I have probably over 1,000 bookmarks in this folder.

Thank you.

Hi all, I basically have the same question as this one, but I don't understand the chosen solution: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1257189 When I installed FF on this laptop, I imported successfully my bookmarks, but for some reason for one particular (large) folder, its bookmarks "Description" field was not imported. I have both the HTML and the json backup bookmarks files. With the HTML file I can copy and paste individual bookmarks and descriptions, but I have probably over 1,000 bookmarks in this folder. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The only way to add bookmarks is by importing an HTML backup. You can edit a backup that you have and only leave the bookmarks you want to import in the file. You may have to move them manually in the Library to the correct destination folder.

Hữu ích?

more options

cor-el said

The only way to add bookmarks is by importing an HTML backup. You can edit a backup that you have and only leave the bookmarks you want to import in the file. You may have to move them manually in the Library to the correct destination folder.

Thank you.

Would importing an HTML backup file preserve the Description field?

Hữu ích?

more options

No, the description field has been gone for a lot of years (Firefox 62).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.