Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Would like history, bookmarks, etc. above the tabs bar

more options

My company IT department recently reset everything on my work computer, so I am trying to get Firefox to look the way it looked two weeks ago. I am on a PC, and I used to have the options for history, bookmarks, etc. in drop-down menus above the tabs bar. How do I get that back?

My company IT department recently reset everything on my work computer, so I am trying to get Firefox to look the way it looked two weeks ago. I am on a PC, and I used to have the options for history, bookmarks, etc. in drop-down menus above the tabs bar. How do I get that back?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options